Wykonanie prac polegających na remoncie wiaduktu stalowego nad ul. Dąbrowskiego w ciągu bocznicy Euronaft Trzebinia w km 0,010 w ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia

Referencje: link