Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w km 43,379 tor nr 1 i 2 linii nr 137 Katowice - Legnica

Referencje: link