Przebudowa obiektów inżynieryjnych pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”137 Katowice - Legnica km 23,126. Zadanie nr 2 - przebudowa wiaduktu kolejowego linia nr 187 Ruda Czarny Las - Ruda Orzegów km 7,676

Referencje: link