Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - Część I – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej – Teatralnej – etap II oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa zatok autobusowych.

Referencje: link