Wykonanie prac polegających na remoncie wiaduktu stalowego nad ul. Dąbrowskiego w ciągu bocznicy Euronaft Trzebinia w km 0,010 w ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia

Referencje: link

 

Wykonanie remontu wiaduktu kolejowego w km 43,379 tor nr 1 i 2 linii nr 137 Katowice - Legnica

Referencje: link

 

Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław - Grabiszyn - Skokowa i Żmigród

Referencje: link

 

Przebudowa obiektów inżynieryjnych pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”137 Katowice - Legnica km 23,126. Zadanie nr 2 - przebudowa wiaduktu kolejowego linia nr 187 Ruda Czarny Las - Ruda Orzegów km 7,676

Referencje: link

 

Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - Część I – Przebudowa kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej – Teatralnej – etap II oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i przebudowa zatok autobusowych.

Referencje: link

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odc. Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa.

Referencje: link

 

Odbudowa obiektu mostowego (kładka dla pieszych) nad rzeką Wisłą w ciągu drogi gminnej w Ochabach uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju 2014 r.

Referencje: link

 

Wykonanie robót remontowych wiaduktu kolejowego, masywnego, jednoprzęsłowego w km 338,924 linii nr 65 na szlaku Kępie LHS – Zarzecze LHS zlokalizowanego nad drogą Uniejów - Kępie na terenie działania Sekcji Drogowej Sędziszów

Referencje: link

 

Wykonanie naprawy mostu w km 57,078 na linii nr 239 Katowice - Zwardoń

Referencje: link