Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o.  w restrukturyzacji powstało w grudniu 1987 r. pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany "Armex" Sp. z o.o. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000131638.

Kapitał zakładowy wynosi 795.000 zł. opłacony w całości.

NIP: 644-051-62-25, REGON: 008013812.


Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. w restrukturyzacji Sosnowiec posiada duże doświadczenie w takich branżach jak: budownictwo kolejowe, budowa mostów, budowa wiaduktów kolejowych, budowa wiaduktów drogowych, roboty torowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także w wykonywaniu obiektów budownictwa przemysłowego i kubaturowego. Powyższe roboty realizujemy kompleksowo łącznie z projektowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W okresie 30-letniej działalności firma zyskała opinię rzetelnego i solidnego wykonawcy, o czym świadczą liczne referencje od Inwestorów potwierdzające należyte i zgodne z zasadami sztuki budowlanej zrealizowanie powierzonych zadań inwestycyjnych.


Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "Armex" Sp. z o.o. w restrukturyzacji posiada profesjonalną kadrę inżynieryjno-projektową - pracowników legitymujących się wieloletnim doświadczeniem oraz specjalistycznymi uprawnieniami w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, torowej, mostowej, drogowej, instalacyjnej oraz wykwalifikowanymi robotnikami. Firma dysponuje specjalistycznymi maszynami i urządzeniami przystosowanymi do oferowanego zakresu robót, a także nowoczesnym zapleczem organizacyjno-technicznym.

 

ARMEX SOSNOWIEC POSIADA BOGATE DOŚWIADCZENIE

W PROWADZENIU ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH WRAZ Z PROJEKTOWANIEM